Durant el tractament oncològic és molt important estar ben hidratat. Per això es recomana ingerir uns dos litres de líquid al dia. L’aigua de l’aixeta és totalment segura. També es pot consumir cafè i te sempre que no se superin les dues o tres tasses diàries, perquè provoquen un efecte excitant.