La pacient oncològica Mari Pau Vila relata la seva experiència a la unitat de nutrició de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus, juntament amb la dietista-nutricionista Núria Guillén.